สำรวจ "บ่อน้ำพระอินทร์" วัดพระธาตุพนม เตรียมงานพระราชพิธีฯ