“ไทยรักษาชาติ” อัญเชิญ พระฉายาลักษณ์ “ในหลวง” พร้อมโต๊ะหมู่บูชา ไว้ที่ห้องแถลงข่าว