ซาอุฯ จ่อ "ผ่อนปรน" พลเมือง 6 ประเภทอนุญาตเดินทางมาไทย