ซูเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษแห่กักตุนสินค้า รับมือเบร็กซิท