ปะทะเดือดที่รือเสาะ คนร้ายตาย1 ยึด M16 ได้ 1 กระบอก