ย้อน 10 เหตุการณ์สะเทือนใจ เลือกจบปัญหาชีวิตด้วยความตาย