"ชาวบ้านปากพะยูน" กังวลความปลอดภัย เชื่อก่อกวนก่อนเลือกตั้ง