การประกวดนางสังขาน หลวงพระบาง ไม่รับ “นางงามอิมพอร์ต”