อาคารเก่าที่ใช้เป็นโรงเรียนถล่มในไนจีเรีย ตายอย่างน้อย 10 คน