กระทรวงต่างประเทศ รับสูญเสียนักการทูตที่สำคัญ “วีรชัย พลาศรัย”