ประกาศจำนวนราษฎรไทย 66,186,727คน ลดลงกว่าปีก่อน หญิงมากกว่าชายเพิ่มขึ้น เฉียด 1.5 ล้าน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มหาดไทย ประกาศ จำนวนประชากรไทย ล่าสุด กว่า 66 ล้านคน

เสี่ยง "คนไร้คู่พุ่ง" เหตุหญิงมากกว่าชาย 1.29 ล้าน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

จำนวนราษฎรไทย  ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 66,186,727 คน

แบ่งเป็น สัญชาติไทย 64,228,120 คน

ชาย 31,874,308 คน

หญิง 33,353,812 คน

ประชากรหญิงสัญชาติไทย มากกว่าชายสัญชาติไทย ถึง 1,479,504 คน

สัญชาติอื่น 958,607 คน คน

ชาย 501,224 คน

หญิง 457,383 คน

 จังหวัดที่มีจำนวนราษฎรสูงสุด 10 อันดับแรก

1.กรุงเทพมหานคร   5,588,222 คน

2.นครราชสีมา 2,633,207 คน

3.อุบลราชธานี 1,866,697 คน

4.ขอนแก่น 1,794,531 คน

5.เชียงใหม่ 1,784,370 คน

6.บุรีรัมย์ 1,581,184 คน

7.อุดรธานี 1,567,983 คน

8.ชลบุรี 1,566,885 คน

9.นครศรีธรรมราช 1,550,721 คน

10.ศรีสะเกษ 1,458,580 คน

ขณะที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีราษฎร น้อยที่สุด 192,052 คน 

ขณะเมื่อเทียบกับจำนวนราษฎรไทย  ณ 31 ธันวาคม 62 พบว่า มีจำนวน  66,558,935 คน เป็นสัญชาติไทย 65,614,157 คน ชาย 32,110,775 คน หญิง 33,503,382 คน โดยประชากรหญิงมากกว่าชาย 1,392,607 คน

เทียบแล้วประเทศไทยมีประชากรลดลง 372,208 คน

อีก 20 ปีข้างหน้าคนไทยจะอายุมากขึ้นและ "ผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย"

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ