อีก 20 ปีข้างหน้าคนไทยจะอายุมากขึ้นและ "ผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
จำนวนชากรไทยล่าสุดตามทะเบียราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยเผยแพร่อยู่ที่ 66,558,935 คน โดยคาดว่าในปีนี้ (2563) จะเพิ่มเป็น 67.2 ล้านคน และดูเหมือนว่าผู้หญิงจะมีแนวโน้ม “อายุยืนยาว” กว่าผู้ชาย

ข้อมูลนี้มาจาก สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในรายงานการประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 – 2583 พบว่า หลังปี 2571 จำนวนประชากรจะลดลงในอัตราร้อยละ -0.2 จากนั้นในปี 2583 คาดประมาณว่า “จะมีประชากรทั้งหมดประมาณ 65.4 ล้านคน”

มหาดไทย ประกาศ จำนวนประชากรไทย ล่าสุด กว่า 66 ล้านคน

เสี่ยง "คนไร้คู่พุ่ง" เหตุหญิงมากกว่าชาย 1.29 ล้าน

“ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลง โดยประชากรวัยเด็ก (แรกเกิด - 14 ปี)  ในปี 2563  มีประชากรเด็ก 11.2 ล้านคน (ร้อยละ 16.9) ลดลงเป็น 8.4 ล้านคน (ร้อยละ 12.8) ในปี 2583”

ขณะที่ ประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในปี 2563 มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ  12 ล้านคน (ร้อยละ 18) จะเพิ่มเป็น 20.42 ล้านคน (ร้อยละ 31.28) ในปี 2583

“ ในปี 2562 เป็นปีแรกที่จำนวนประชากรวัยเด็กเท่ากับประชากรผู้สูงอายุที่ 11.3 ล้านคน หลังจากนั้นจำนวนประชากรวัยเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุมาโดยตลอด” และดูเหมือนว่า “ผู้หญิงจะอายุยืนกว่าผู้ชาย” โดยอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายในปี 2563 ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 80.4 ปี ผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 73.2 ปี

WHO เผยมนุษย์มีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น 5 ปี

“ และในปี 2583 อายุเฉลี่ยทั้งเพศหญิงและชายจะเพิ่มขึ้นเป็น 83.2 ปี และ 76.8 ปี ส่งผลให้ผู้หญิงมีจำนวนมากกว่าผู้ชายเนื่องจากอายุยืนกว่า ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะมีอัตราส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพศชาย 71 คน ต่อเพศหญิง 100 คน และจะลดลงอีกในกลุ่มผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป เพศชาย 41 คนต่อเพศหญิง 100 คน”

คาดชายจีนครองตัวเป็นโสด 30 ล้านคน ภายใน 3 ปีข้างหน้า

ส่วนประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีแนวโน้มลดลงจาก 43.26 ล้านคน (ร้อยละ 65) ในปี 2563 เป็น 36.5 ล้านคน (ร้อยละ 56) ในปี 2583 อัตราส่วนของวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 มีวัยแรงงาน 3.6 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ลดลงเหลือวัยแรงงาน 1.8 คน ต่อผู้สุงอายุ 1 คน ในปี 2583 ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 27.7 ต่อวัยแรงงาน 100 คน ในปี 2563 เป็น 56.2 ต่อวัยแรงงาน 100 คน

 

 

 

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ