“เงินอุดหนุนบุตร” เช็กเงื่อนไขรับสิทธิ-ปฏิทินรับเงิน ที่นี่!


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รัฐช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย รับเงินอุดหนุนบุตรตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 6 ปี คนละ 600 บาท/เดือน เช็กวิธีสมัคร-รับเงิน ที่นี่!

เงินอุดหนุนบุตร” เป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดไปจนถึง 6 ปี ให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยหรือเสี่ยงต่อความยากจน โดยรัฐจะช่วยออกค่าเลี้ยงดูบุตรให้คนละ 600 บาท/เดือน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

และล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ รัฐได้เปิดให้ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนออนไลน์ขอรับเงินอุดหนุนบุตรผ่านแอปพลิเคชัน เงินเด็ก” ได้ด้วย

คอนเทนต์แนะนำ
เปิดปฏิทิน “เงินสงเคราะห์บุตร 2566” เช็กเลยเข้าบัญชีวันไหนบ้าง
เช็กปฏิทินเดือนมิถุนายน 2566 มีวันหยุดราชการ-ธนาคาร ตรงกับวันไหนบ้าง
เปิดโปรแกรม เช็กเวลาแข่งวอลเลย์บอลสาวไทย ลุยศึก เนชั่นส์ลีก 2023

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ! ผู้ปกครองที่เพิ่งมีโซ่ทองคล้องใจหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน จะต้องทำอย่างไร และรับเงินได้อย่างไรนั้น ทีมข่าวนิวมีเดียพีพีทีวีได้สรุปรวมมาให้ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

 • เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี)
 • ผู้ปกครองรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

* หมายเหตุ : เด็กแรกเกิดในที่นี้ หมายถึง เด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนด

การลงทะเบียนรับสิทธิ์

หน่วยงานใกล้บ้าน

 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต.
 • เมืองพัทยา ติดต่อได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

โดยมีเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
 3. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 4. บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของผู้ปกครอง
 5. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท
 6. สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”

 • ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ก่อน ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต
 • ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเด็ก โดยให้แนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้

 1. หลักฐานการรับรองสถานะครัวเรือน
 2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะ หรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
 3. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทุกคน กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท

คอนเทนต์แนะนำ
"วันวิสาขบูชา 2566" ตรงกับวันไหน พร้อมเปิดประวัติ-ความสำคัญ
4 อาหาร กระตุ้นการสมานแผล ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ฟื้นตัวไว
เปิดสถิติหวยออกประจำปี 2566

ตรวจสอบสิทธิ-สถานะรับเงิน

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน  

 1. เข้าเว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 2. ระบุเลขประจำตัวผู้ลงทะเบียน
 3. ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 4. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
 5. กดค้นหาข้อมูล

แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”

คลิกไปที่ “การตรวจสอบสิทธิ” หรือ “ติดตามสถานะการรับเงิน” ได้เลย

ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนบุตรปี 2566

 • เดือนมกราคม 2566 : วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2566
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2566 : วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • เดือนมีนาคม 2566 : วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • เดือนเมษายน 2566 : วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
 • เดือนพฤษภาคม 2566 : วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
 • เดือนมิถุนายน 2566 : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 • เดือนกรกฎาคม 2566 : วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • เดือนสิงหาคม 2566 : วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • เดือนกันยายน 2566 : วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 
 • เดือนตุลาคม 2566 : วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
 • เดือนพฤศจิกายน 2566 : วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
 • เดือนธันวาคม 2566 : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว แนะนำว่า  ผู้ที่ได้รับสิทธิ ควรตรวจสอบข้อมูลในระบบอยู่เป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูล และควรตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนว่ายังสามารถใช้งานได้ปกติ หรือไม่ เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์กัน

ป.ป.ช. แจงยิบ ยืนยัน“ครูชัยยศ” ถูกปลดเพราะมีมูลความผิดอย่างร้ายแรง

ยูเนสโกประกาศแล้ว! "สงกรานต์" เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

คกก.ซอฟต์พาวเวอร์ เคาะงบฯ 5,164 ล้าน ดัน 11 ด้านซอฟต์พาวเวอร์ไทย

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ