สัมมนาผู้พิพากษาศาลสูง-ศาลชั้นต้น พัฒนาแนวพิจารณาคดีค้ามนุษ์ เทียบเท่าสากล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ศาลยุติธรรม ร่วม ASEAN – ACT จัดสัมมนาผู้พิพากษาศาลสูง-ศาลชั้นต้น พัฒนาแนวพิจารณาคดีการค้ามนุษ์ เทียบเท่าสากล เล็งจัดทำหลักสูตรอบรม สร้างเป้าหมายศาลคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

วันนี้ (16 พ.ย. 2566) สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับโครงการอาเซียน – ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN - ACT) จัดโครงการสัมมนาผู้พิพากษาว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ และแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายและพยานที่มีความเปราะบาง โดยมีผู้พิพากษาในพื้นที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เขตอำนาจครอบคลุมภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย.นี้ ณ โรงแรมเดอะเวสทิน สิเหร่ เบย์รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำศาล 105 ราย

ก้าวเดินต่อ! ต้นกล้าตุลาการ รุ่น 11 ค่ายกฎหมายบ่มเพาะคุณธรรม สร้างรากเเก้วสู่สังคม

2 กรณี ยื่นขอผู้จัดการมรดก ผ่าน ระบบ e-Filing โดยไม่ต้องไปศาล

ศาลยุติธรรมเดินหน้า "โครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน" รุ่นที่ 8 เปิดรับสมัครเยาวชน 3 จชต.

โครงการนี้ดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้งนับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2566 ครอบคลุมเขตอำนาจของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งผู้พิพากษาศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1-7 และภาค 9 เข้าร่วมสัมมนาแล้วกว่า 150 คน 

สืบเนื่องจากปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีความร้ายแรง มีความซับซ้อน และกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของผู้พิพากษาในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งนอกจากการพิจารณาพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่แล้วศาลยังมีบทบาทสำคัญในการตีความกฎหมาย วางหลักเกณฑ์การรับฟังพยานหลักฐาน การบริหารจัดการคดีและการพิจารณาคดี โดยคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหาย "โครงการสัมมนาของผู้พิพากษาว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์"

จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีค้ามนุษย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติในการดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมีการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์อย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ และสอดคล้องกับนโยบายของประธานศาลฎีกา ข้อที่ 2 "เที่ยงธรรม" คือ ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในศาลยุติธรรมนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในอนาคตสำนักงานศาลยุติธรรมกำลังพิจารณาและศึกษาการจัดทำหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงการดำเนินกระบวนพิจารณาที่คำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้แก่ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญาและศาลอุทธรณ์ เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน ภายใต้หลักนิติธรรม และสามารถขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมในระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม และสัมฤทธิ์ผลตามแผนงานและนโยบายที่วางไว้

ตรวจหวยงวดนี้ - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ลอตเตอรี่ 16/11/66

เชียร์ "แอนโทเนีย" รอบตัดสิน Miss Universe 2023 เช้า 19 พ.ย.นี้

ตรวจผลออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ