เปิดสูตร “ยำถั่วพูอิตาเลียนซอสเซจมีตบอลไข่น้ำ” ของ รัศมีแข