ต้องสร้างคนเก่งและคนดี เปิดใจ “โค้ชอ๊อต” ผู้พลิกประวัติศาสตร์วอลเล่ย์บอลไทย