“หมอแล็บแพนด้า” เตือนภัยวัยรุ่นกินโรตีดิบ ระวังพยาธิ !!!