อาสาฬหบูชา 2566 บทสวดเวียนเทียน สวดบทไหนเสริมมงคลให้กับตัวเอง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดบทสวดเวียนเทียน เดินเวียน 3 รอบ รอบไหนสวดบทไหน

"อาสาฬหบูชา" เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธจะนิยมมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีทำบุญใหญ่ หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้า

"การเวียนเทียน" เป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้ธูป เทียนและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ หรือที่เรียกว่า "เวียนประทักษิณาวัตร" คือ เวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออก การเคารพบูชาต่อสิ่งนั้นๆ อย่างสูงสุด

คอนเทนต์แนะนำ
แจกพิกัดเวียนเทียน "ที่วัด-ออนไลน์" รับวันวิสาขบูชา 2566
วิสาขบูชา 2567 : เปิดวิธีดับทุกข์ด้วย “อริยสัจ 4” บอกลาทุกปัญหาของชีวิต
"มาฆบูชา 2567" เตรียมของทำบุญ-ถวายพระ เสริมสิริมงคล

เปิดบทสวดเวียนเทียนสำหรับ "วันอาสาฬหบูชา"

(ตั้งนะโม ฯ 3 จบ)

  • รอบที่ 1

ระลึกถึงพระพุทธคุณ
อิติปี โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปูริสะทัมมสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาต

  • รอบที่2 

ระลึกถึงพระธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

  • รอบที่ 3

ระลึกถึงพระสังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ