อาสาฬหบูชา 2566 บทสวดเวียนเทียน สวดบทไหนเสริมมงคลให้กับตัวเอง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดบทสวดเวียนเทียน เดินเวียน 3 รอบ รอบไหนสวดบทไหน

"อาสาฬหบูชา" เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธจะนิยมมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีทำบุญใหญ่ หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้า

"การเวียนเทียน" เป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้ธูป เทียนและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ หรือที่เรียกว่า "เวียนประทักษิณาวัตร" คือ เวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออก การเคารพบูชาต่อสิ่งนั้นๆ อย่างสูงสุด

คอนเทนต์แนะนำ
แจกพิกัดเวียนเทียน "ที่วัด-ออนไลน์" รับวันวิสาขบูชา 2566
วิสาขบูชา 2566 : เปิดวิธีดับทุกข์ด้วย “อริยสัจ 4” บอกลาทุกปัญหาของชีวิต
"วันเข้าพรรษา" เตรียมของทำบุญ-ถวายพระ เสริมสิริมงคล

เปิดบทสวดเวียนเทียนสำหรับ "วันอาสาฬหบูชา"

(ตั้งนะโม ฯ 3 จบ)

  • รอบที่ 1

ระลึกถึงพระพุทธคุณ
อิติปี โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปูริสะทัมมสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาต

  • รอบที่2 

ระลึกถึงพระธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

  • รอบที่ 3

ระลึกถึงพระสังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ