ยุคนี้ต้องสวด! พระคาถาบูชาท่านกูรูรินโปเช


โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

เผยแพร่
คุรุปัทมสมภพ หรือ กูรูรินโปเช พระพุทธะผู้เกิดจากดอกบัว ชาวพุทธทิเบตนับถือว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 2 พระองค์ทรงเป็นวัชรนิรมานกายของพระอมิตาภะพุทธเจ้า พระองค์เป็นผู้นำพุทธศาสนาเข้าสู่ทิเบตและดินแดนในแถบหิมาลัย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ไลฟ์สไตล์