ชวนชม ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ประจำปี 2567


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนํามาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลนี้ โดยมีลายพระราชทานหลักจํานวน 4 ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดิ์, ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567, ลายหัวใจ และลายดอกรักราษฎร์ภักดี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนํามาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลนี้ โดยมีลายพระราชทานหลักจํานวน 4 ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดิ์, ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567, ลายหัวใจ และลายดอกรักราษฎร์ภักดี

เปิดตัว “ผ้าลายลำปาง” รวมของเด็ดลำปางมาให้สวมใส่ได้ครบจบในชุดเดียว

ทำถึงเกิ๊น! กางเกง “ชาวนนทบุเรี่ยน” รวมทุกของขึ้นชื่อจังหวัดนนทบุรี

เปิดตัวแล้ว! “กางเกงไพลินบูรพา” ความภาคภูมิใจใหม่ของคนเมืองตราด

 

ชวนดู ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ประจำปี 2567 กรมประชาสัมพันธ์
ประเภทผ้ากาบบัว

โดยลายผ้าทั้ง 4 ลาย พระราชทานเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดอุบลราชธานี พระราชทานแก่ศิลปินช่างทอผ้าและหัตถกรรมไทย โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว, ประเภทผ้ายก, จก, ขิด, แพรวา, ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ทุกประเภทสามารถนําลายพระราชทานหลักทั้ง 4 ลายนี้ไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน

เปิดตัวแล้ว! “กางเกงลายนกนางนวล” ซอฟต์พาวเวอร์ใหม่ของชาวสมุทรปราการ

เปิดตัวแล้ว! “กางเกงไพลินบูรพา” ความภาคภูมิใจใหม่ของคนเมืองตราด

ความหมายลายผ้าพระราชทานแต่ละประเภท

โดยแต่ละลายมีความหมายดังนี้

ลายวชิรภักดิ์

ลายพระราชทานที่ได้รับแรงบันดาลพระทัย จากอักษร “ว” ซึ่งเป็นอักษรพระปรมาภิไธยตัวแรกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567

ลายพระราชทานที่ทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทานลําดับแรก “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

ลายหัวใจ

สื่อถึงความรักและความห่วงใยใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกภาคทั่วประเทศ

ลายดอกรักราษฎร์ภักดี

ลายพระราชทานที่ทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” สื่อถึงความรักและความภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมราชจักรีวงศ์

ชวนชม “ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” 

ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ประเภทผ้ากาบบัว 

ผ้ากาบบัว เป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ คิดค้นและออกแบบโดย นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การทอผ้า) มี 3 ประเภท ได้แก่ ผ้ากาบบัวมาตรฐาน เทคนิคมัดหมี่ มับไม และขิด, ผ้ากาบบัวจกดาวเส้นยืนทิว แบบผ้าซิ่นทิวเมืองอุบลฯ และผ้ากาบบัวคํา ที่เป็นผ้ายกทองผสมผสานการจกเส้นไหมสีต่าง ๆ โดยมีลายพระราชทานหลักจํานวน 4 ลาย ได้แก่

 • ลายวชิรภักดิ์ : ลายพระราชทานที่ได้รับแรงบันดาลพระทัย จากอักษร “ว” ซึ่งเป็นอักษรพระปรมาภิไธยตัวแรกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567 : ลายพระราชทานที่ทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทานลําดับแรก “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
 • ลายหัวใจ: สื่อถึงความรักและความห่วงใยใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกภาคทั่วประเทศ
 • ลายดอกรักราษฎร์ภักดี ลายพระราชทานที่ทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” สื่อถึงความรักและความภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมราชจักรีวงศ์

ชวนดู ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ประจำปี 2567 กรมประชาสัมพันธ์
ประเภทผ้าบาติก
ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ประเภทผ้าบาติก 

โดยมีลายพระราชทานหลักจํานวน 4 ลาย ได้แก่

 • ลายวชิรภักดิ์ : ลายพระราชทานที่ได้รับแรงบันดาลพระทัย จากอักษร “ว” ซึ่งเป็นอักษรพระปรมาภิไธยตัวแรกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567  : ลายพระราชทานที่ทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทานลําดับแรก “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
 • ลายหัวใจ : สื่อถึงความรักและความห่วงใยใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกภาคทั่วประเทศ
 • ลายดอกรักราษฎร์ภักดี ลายพระราชทานที่ทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” สื่อถึงความรักและความภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมราชจักรีวงศ์

ชวนดู ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ประจำปี 2567 กรมประชาสัมพันธ์
ประเภทผ้ามัดหมี่
ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ประเภทผ้ามัดหมี่ 

มีลายพระราชทานหลักจํานวน 3 ลาย ได้แก่

 • ลายวชิรภักดิ์ : ลายพระราชทานที่ได้รับแรงบันดาลพระทัย จากอักษร “ว” ซึ่งเป็นอักษรพระปรมาภิไธยตัวแรกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567 : ลายพระราชทานที่ทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทานลําดับแรก “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
 • ลายหัวใจ : สื่อถึงความรักและความห่วงใยใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกภาคทั่วประเทศ

ชวนดู ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ประจำปี 2567 กรมประชาสัมพันธ์
ประเภทผ้ายก, จก, ขิด, แพรวา
ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ประเภทผ้ายก, จก, ขิด, แพรวา 

มีลายพระราชทานหลักจํานวน 3 ลาย ได้แก่

 • ลายวชิรภักดิ์ : ลายพระราชทานที่ได้รับแรงบันดาลพระทัย จากอักษร “ว” ซึ่งเป็นอักษรพระปรมาภิไธยตัวแรกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567 : ลายพระราชทานที่ทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทานลําดับแรก “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
 • ลายหัวใจ : สื่อถึงความรักและความห่วงใยใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกภาคทั่วประเทศ

 

8 มีนาคม “วันสตรีสากล” รำลึกการเรียกร้องสิทธิ ความเท่าเทียมของผู้หญิง

แฟนการ์ตูนอาลัย “โทริยามะ อากิระ” ผู้สร้าง “ดราก้อนบอล” เสียชีวิตแล้ว

ประกาศเตือนพายุฤดูร้อน ฉบับที่ 7 ฝนจ่อถล่มไทยหลายพื้นที่

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ