"ดำน้ำ" โดยไม่มีเครื่องช่วยหายใจ เป็นอันตรายถึงชีวิต!!