ปรากฎการณ์จานบิน “UFO” สังเกตได้ยากขึ้นแล้วจริงหรือ?