เครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้คนมี "เพศสัมพันธ์" น้อยลงจริงหรือ?