28 ก.ค. 61 ปรากฎการณ์ "จันทรุปราคา" ยาวที่สุดในศตวรรษ21

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ครั้งที่ 2 ในรอบปี 2561 นับเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงที่ยาวที่สุดในศตวรรษที่ 21 โดยจะเกิดขึ้นวันที่ 28 ก.ค.61 หรือช่วงเวลาตั้งแต่ 00.14 - 06.10 น. ตามเวลาในประเทศไทย

TOP ไลฟ์สไตล์