ประเพณีสุดแปลก! ของ "เผ่าดานนี" กับการตัดปลายนิ้วทิ้ง มีความหมายอย่างไร?