ยุงที่ได้รับการออกแบบทางพันธุกรรมใหม่ ช่วยป้องกันการเกิดโรคได้หรือไม่?