สันติภาพระหว่างประเทศของทวีปเอเชีย ยังยั่งยืนอยู่หรือไม่?