Amazon Web Services สร้าง Data Center ในไทย ลงทุน 1.9 แสนล้านภายในปี 2037


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“เศรษฐา” แสดงความยินดี AWS หรือ Amazon Web Services มีแผนลงทุนสร้าง Data Center ในไทย มูลค่า 1.9 แสนล้านบาท ภายในปี 2037 นอกจากนั้นในปีหน้า คนไทยจะได้ใช้ AWS Thailand Region อย่างเต็มตัว

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนมตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “AWS Summit in Bangkok” จัดโดย Amazon Web Services บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Computing โดย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญว่า นายกรัฐมนตรียินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ เป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และทิศทางการเจริญเติบโตของ Digital Economy ในไทย

คอนเทนต์แนะนำ
Microsoft เตรียมลงทุน Data Center แห่งแรกในไทย-พัฒนาทักษะ AI ในประเทศ
"เศรษฐา" หารือผู้บริหาร F1 ศึกษาความเป็นไปได้ จัดแข่ง F1 ในไทย

AWS Summit in Bangkok X/Srettha Thavisin
Amazon Web Services สร้าง Data Center ในไทย ลงทุน 1.9 แสนล้านภายในปี 2037

ปัจจุบัน คนไทยจำนวนหลายหมื่นคนได้ร่วมทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Ecosystem ของ AWS ด้วย ซึ่งทุกคนต่างมีศักยภาพ ทักษะ และองค์ความรู้ เป็นหนึ่งในศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมจะถูกปลดปล่อยออกมา

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Cloud โดย Cloud เป็นหนึ่งใน Breakthrough Technology ที่มาช่วยลดต้นทุนของการทำงานได้มหาศาล เพิ่ม Speed-to-market ของการ Deploy workflow ใหม่ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อทีมงาน Productive มากขึ้น ผลลัพธ์ของลูกค้าก็จะได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นไปด้วย

รัฐบาลพร้อมที่จะปรับปรุงระบบงานของราชการให้ทันสมัย ซึ่งเป็นหนึ่งใน Agenda สำคัญที่กำลังผลักดันในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อปลายปี 2023 และมีมติให้เร่งขับเคลื่อนนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) ที่จะลดภาระเงินลงทุนในระบบ IT ของภาครัฐ โดยเปลี่ยนไปใช้ Cloud มากขึ้น พร้อมคาดหวังว่า เมื่อระบบงานราชการดีขึ้นแล้ว ราชการและประชาชนจะสามารถติดต่อสื่อสาร ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาคเอกชน ประชาชน ลดค่าใช้จ่าย ลดความยุ่งยาก ในการติดต่อกับราชการในอนาคต
 
ปัจจุบันระบบ Cloud ได้กลายเป็นกระดูกสันหลังของระบบเทคโนโลยีที่สำคัญในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร การท่องเที่ยว การทำ Marketing ภาคการศึกษา รวมไปถึงเทคโนโลยีล่าสุด Generative AI (Artificial Intelligence) ซึ่งขณะนี้ ในหลาย ๆ ภาคส่วน รวมถึงทีมงานหลังบ้านของราชการ ได้เริ่มนำ Generative AI มาใช้ประโยชน์ในการทำงานแล้ว โดยเชื่อมั่นว่าในระยะยาว จะมีการขยับขยายการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถยก Productivity Curve ให้กับทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มี Data Center ที่มีขนาดใหญ่ช่วยประมวลผล และระบบ Internet ที่แข็งแกร่ง จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีการลงทุน Data Center ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเทคโนโลยี Cloud Computing

AWS Summit in Bangkok X/Srettha Thavisin
Amazon Web Services สร้าง Data Center ในไทย ลงทุน 1.9 แสนล้านภายในปี 2037

 
โอกาสนี้ นายเศรษฐา ยังแสดงความยินดีที่ AWS มีแผนลงทุนสร้าง Data Center ในประเทศไทย มูลค่ากว่า 190,000 ล้านบาท ภายในปี 2037 

โดยปีที่ผ่านมา AWS นำเงินเข้ามาในไทยแล้วกว่า 11,600 ล้านบาท พร้อมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจะได้ใช้ AWS Thailand Region อย่างเต็มตัวในช่วงต้นปี 2025 

ซึ่งการลงทุนของ AWS นอกจากจะทำให้ไทยมี Cloud ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยแล้ว ยังสะท้อนว่า บริษัท Technology ระดับโลกเห็นศักยภาพ และเชื่อมั่นว่าจะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศไทยได้
 
โดยรัฐบาลกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอื่น ๆ คู่ขนานไปกับการดึงดูด Data Center เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็นศูนย์กลาง Digital Economy และ Technology ทั้งการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรม Technology ในระดับต้นน้ำ เช่น การผลิต Semiconductor ไปจนถึงปลายน้ำ เช่น อุตสาหกรรม Smart Electronics และส่งเสริมการเพิ่มทักษะของ talent ซึ่งปัจจุบัน AWS ให้การฝึกอบรมคนไทยไปกว่า 50,000 คน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้นำ AWS Academy เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร สร้าง Digital Literacy ในนิสิต นักศึกษา ถือเป็นความร่วมมือ Partnership ที่ดีระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษา
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุด้วยว่า ในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรียืนยันที่จะสนับสนุนความร่วมมือในลักษณะ win-win เช่นนี้ และเชื่อมั่นว่าการลงทุนและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของทั้ง AWS และทุกภาคส่วนในประเทศไทยจะยกระดับ Digital Literacy ให้กับคนไทย ทำประเทศไทยให้เป็นบ้าน อีกหลังนึงของ AWS 

และนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว พร้อมหวังว่าจะได้เห็นความร่วมมือที่มากยิ่งขึ้นสร้าง Digital Ecosystem ในประเทศไทยให้เติบโตไปพร้อมกัน เพื่อทำให้วิสัยทัศน์ Ignite Thailand ด้าน Technology Hub เกิดขึ้นได้จริง

ทั้งนี้ นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Director AWS ประเทศไทยได้ประกาศความพร้อมของการตั้ง AWS Asia Pacific (Bangkok) Region ในประเทศไทย ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2025 โดยคาดการณ์จำนวนการลงทุนกว่า 1.9 แสนล้านบาท ภายในปี 2037 ซึ่งที่ผ่านมา AWS ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางด้าน Cloud และการลงทุนในด้านการให้บริการส่งตรงฐานข้อมูลจากประเทศไทยไปสิงคโปร์ด้วย รวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนาแพลตฟอร์ม AI และ Cloud ในไทย เพื่อให้บุคลากรและองค์กรต่าง ๆ สามารถใช้บริการในประเทศไทย ได้อย่างความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อนึ่ง งาน AWS Summit in Bangkok เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมประจำปี AWS Global Summit โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,500 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนักธุรกิจ นักลงทุนชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Cloud Computing และเทคโนโลยีเกิดใหม่อื่น ๆ ผ่านงานสัมมนากว่า 30 หัวข้อ และบูธจัดแสดงเทคโนโลยีอีก 29 บูธ

AWS จะลงทุนในด้าน Innovate ที่ช่วยให้เข้าถึงนวัตกรรมการปรับตัวใหม่ ๆ ในอนาคต, Elevate ที่ AWS ตั้งเป้าว่าภายในปี 2026 จะอบรมบุคลากรทั้งในด้าน Cloud, AI, Cyber Security, และอื่น ๆ ในประเทศไทย ให้มีจำนวนกว่า 1 แสนคน และ Accelerate ที่จะเร่งพัฒนาด้าน AI ที่ขณะนี้มีการประกาศความร่วมมือ Gen AI Reactor Program ที่ร่วมมือกับ Botnoi ในการพัฒนาการใช้ภาษาไทยใน AI รวมถึงร่วมมือกับ Axons ที่พัฒนาแอปพลิเคชัน ฟาร์มวัน ที่ช่วยดูแลแปลงเกษตร ควบคุมต้นทุน และให้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก 2024 ( VNL 2024 ) วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค. 67

เช็กสถิติวอลเลย์บอลหญิงไทย ก่อนพบ ฝรั่งเศส นัด 2 สัปดาห์ 2 VNL 2024

กางไทม์ไลน์ 222 วัน “เสี่ยแป้ง นาโหนด” มหากาพย์แหกคุก!

TOP ไอที
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ