ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

จากความฝันสู่ความจริง ก้าวสู่ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

วีดีโอถัดไป

แบ่งปัน เกื้อกูล สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนรอบสนามบิน

คิดบวก

จากความฝันสู่ความจริง ก้าวสู่ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ "พี่เอ้" ของนักศึกษา สจล.  ผู้ที่โชคชะตามักสร้างบททดสอบให้เจอกับความผิดหวังอยู่เสมอๆ แต่ด้วยความมุมานะและไม่ยอมแพ้ ทำให้ก้าวมาสู่การเป็นผู้นำที่มีความสามารถ จนเป็นที่ยอมรับ วันนี้ “พี่เอ้” ได้กลายเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงให้กับใครหลายๆ คน และพร้อมถ่ายทอดและส่งต่อให้ผู้ที่สนใจเสมอ

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.05 น

79