ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

แบ่งปัน เกื้อกูล สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนรอบสนามบิน

วีดีโอถัดไป

เปลี่ยนความคิด ก้าวตามฝัน สู่นักเตะทีมค้างคาวไฟ

คิดบวก

แบ่งปัน เกื้อกูล สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนรอบสนามบิน

สนามบินหนึ่งเดียวในโลกที่เปิดให้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและมีสวนสัตว์ แปลงนา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสนามบิน พบกับศุทธาวดี เจริญรัถ ผู้จัดการทั่วไปโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย ผู้ดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์ ที่ทำแปลงเกษตรทำนาปลูกข้าวและพืชผักโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งมีกระบวนการผลิตครบวงจร โดยข้าวพืชผักต่างๆเหล่านี้ได้นำไปใช้เสิร์ฟบนเครื่องบิน รวมถึงนำออกขาย เพื่อสร้างรายได้ความยังยืนให้กับชุมชนโดยรอบสนามบิน

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.05 น

114