ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งความยั่งยืนของเกษตรกรไทย

วีดีโอถัดไป

เพลงขอทาน ศิลปะของศิลปินหนึ่งเดียวในเมืองไทย

คิดบวก

ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งความยั่งยืนของเกษตรกรไทย

จ.ส.ท. สุทิน ทองเอ็ม หรือ จ่าก้อง  อดีตราชการทหาร ที่หันมาทำไร่นาสวนผสม จนได้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ด้วยการน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ในชีวิต “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” เพื่อลดความเสี่ยง และอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร ในวันนี้จ่าก้องได้ใช้ ใช้พื้นที่บริเวณบ้านเปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุ

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.05 น

73