ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

เพลงขอทาน  ศิลปะของศิลปินหนึ่งเดียวในเมืองไทย

วีดีโอถัดไป

มุมมองจากนักวารสารศาสตร์ต่อข่าวสารในปัจจุบัน

คิดบวก

เพลงขอทาน ศิลปะของศิลปินหนึ่งเดียวในเมืองไทย

ครูประทีป สุขโสภา ศิลปินเพลงขอทาน รางวัลประชาบดี ปี 2561 เป็นศิลปินเพลงขอทาน หนึ่งเดียวใน จ.สุโขทัย ที่ได้อนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะ การละเล่นพื้นบ้านอย่างการร้อง เล่น เพลงขอทาน ที่อดีตเป็นเพลงต้องห้าม ไม่มีใครร้อง แต่ครูประทีปก็ได้อนุรักษ์ไว้ และได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะเป็นผู้อนุรักษ์ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย จนกว่าจะถึงวาระสุดท้าย

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.05 น

872