ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

มุมมองจากนักวารสารศาสตร์ต่อข่าวสารในปัจจุบัน

วีดีโอถัดไป

คิดบวก - บริหารชีวิต บริหารเวลา ระหว่างสิ่งที่ทำงานกับสิ่งที่ชอบ

คิดบวก

มุมมองจากนักวารสารศาสตร์ต่อข่าวสารในปัจจุบัน

เมื่อสังคมข่าวสารมีความหลากหลายในสังคมปัจจุบันเราเลือกมองและเสพข่าวสารอย่างไร มาร่วมเรียนรู้กับมุมมองของนักวารสารที่มีต่อข่าวสารในยุคปัจจุบัน พบกับ รศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะมาแนะนำวิธีการติดตามข้อมูลข่าวสาร ในมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างไร

ติดตามชมรายการ "คิดบวก" ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.00น. - 05.30น. ทาง PPTVHD36

36