ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ต่อยอดธุรกิจ สืบสานองค์กรความรู้ พัฒนาสู่ซีอีโอรักษ์โลก

วีดีโอถัดไป

Socialgiver เชื่อมต่อธุรกิจใจดี ได้ช็อปและได้ช่วยสังคม

คิดบวก

ต่อยอดธุรกิจ สืบสานองค์กรความรู้ พัฒนาสู่ซีอีโอรักษ์โลก

30