“กากของเสียอันตราย” ไปไม่ถึงโรงงานรับกำจัด สวนทางจำนวนโรงงานรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น - เข้มข่าวค่ำ
เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ