"บิ๊กตู่" ลั่น ตัวเองไม่ทุจริต ห้ามทุจริตเชิงนโยบายเด็ดขาด ใครเอี่ยวต้องถูกลงโทษ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"บิ๊กตู่" พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต "ไม่ทำ ไม่ทน และไม่เพิกเฉย" พร้อมไม่ยอมมีการทุจริตเชิงนโยบายเด็ดขาด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ว่า​ ในวันนี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 9 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อให้ประชาคมโลกตระหนักถึงภัยร้ายแรงจากการทุจริต และเพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง สำหรับประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เราให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบตลอดมา 

"ตราสารหนี้-ทอง"สดใสปีหน้า กบข.เปิด 2 แผนลงทุนใหม่ให้สมาชิกเลือก

เอาอะไรมาแลกรัสเซียก็ยอม! รู้จัก วิคเตอร์ บูท “พ่อค้าแห่งความตาย”

รัฐบาลได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลขึ้น เพื่อร่วมกันแสดงจุดยืนพร้อมๆ กับคนไทยทุกภาคส่วน ที่จะ“ไม่ทำ ไม่ทน และไม่เพิกเฉย”ต่อการทุจริตอีกต่อไป ซึ่งไม่ใช่เฉพาะในวันนี้ แต่จะต้องอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนไทย ทุกๆ คน ในทุกๆ วัน

พล.อ.ประยุทธ์​ กล่าวอีกว่า พวกเราทราบดีอยู่แล้วว่าปัญหาคอร์รัปชันส่งผลเสียหายต่อประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ TI ได้สะท้อนว่าปัญหาการทุจริตที่เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยที่สำคัญ คือ ปัญหาการซื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับสินบน ตลอดจนการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน 

การไม่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน และความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณ การทุจริตจึงเป็นภัยต่อชาติบ้านเมือง ทั้งในการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการพัฒนาประเทศ ที่สำคัญ คือ การทำลายภาพลักษณ์ ทำลายความเชื่อมั่น ในสายตาประชาชนชาวไทย และชาวโลก  ซึ่งเราจะต้องไม่ยอมให้การทุจริตเป็นมรดกบาป ตกทอดสู่รุ่นลูก รุ่นหลานอีกต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์​ ยังกล่าวว่า รัฐบาลจึงให้ความสำคัญ และผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็น "วาระแห่งชาติ" สร้างกลไกการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้มีการบรรจุแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ลงไปถึงการจัดทำแผนระดับรอง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง ในส่วนที่เห็นเป็นรูปธรรมเป็นภาพรวมของประเทศแล้ว เช่น  พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน นโยบาย National e-Payment เป็นต้น ที่ช่วยขจัดโอกาสการทุจริต หักหัวคิว เรียกรับสินบน เพิ่มความโปร่งใสในการกระบวนการทำงานของภาครัฐ ให้สามารถติดตามตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอน 

 

คอนเทนต์แนะนำ
ตารางฟุตบอลโลก 2022 รอบ 8 ทีม เสาร์ที่ 10 ธ.ค. ช่องดูบอลสดและอัปเดตผลบอลโลก
ตารางฟุตบอลโลก 2022 รอบ 8 ทีม เสาร์ที่ 10 ธ.ค. ช่องดูบอลสดและอัปเดตผลบอลโลก
"สมศักดิ์"แถลงยึดทรัพย์"ตู้ห่าว"เพิ่ม 3 พันล้าน เป็นที่ดิน-โรงแรมหรูย่านบางเสาธง
"สมศักดิ์"แถลงยึดทรัพย์"ตู้ห่าว"เพิ่ม 3 พันล้าน เป็นที่ดิน-โรงแรมหรูย่านบางเสาธง"ในช่วงวิกฤตโควิดและวิกฤตพลังงานที่ผ่านมา ปัญหาคู่ขนาน คือ ปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ผลักดันโครงการช่วยเหลือต่างๆ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการคนละครึ่ง เป็นต้น ที่ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ช่วยให้ทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส-ตรวจสอบได้ และนานาชาติให้การยอมรับถึงความสำเร็จนี้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เพิ่มช่องการรับเรื่องราวร้องเรียน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส ตรวจสอบ การทุจริตในทุกระดับ อีกด้วย ซึ่งผมให้ความสำคัญที่สุด คือ การติดตามนำผู้กระทำความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม-รับโทษตามกฎหมาย  โดยไม่มีข้อยกเว้นว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้มีอิทธิพลในสังคม  ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วขึ้น เพราะความยุติธรรมที่ล่าช้า ก็คือความไม่ยุติธรรม"พล.อ.ประยุทธ์​ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์​ กล่าวต่อว่า​ รัฐบาลจะไม่ลดละ เพื่อขจัดการทุจริตให้หมดสิ้นไป โดยพร้อมที่จะทำงานกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เปิดกว้างรับฟัง เสริมสร้างความเข้มแข็ง และคงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้โครงการพัฒนาประเทศ  การค้า การลงทุน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในสังคม​ สามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มศักยภาพ  ไม่ยอมให้ พลังความดีความถูกต้อง พ่ายแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

พล.อ.ประยุทธ์​ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการดำเนินการมาเป็นระยะๆ แต่ยังมีปัญหาอยู่ สิ่งสำคัญะร่วมมือกันได้อย่างไรให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด 100% ทุกอย่างอยู่ที่ใจต้องไม่ยอมรับไม่มีผลประโยน์อะไรทั้งสิ้น ต้องกำจัดให้ได้ เพราะเป็นสิ่งที่บั่นทอนการพัฒนาประเทศ ทุกคนต้องรู้สึกว่าเรายิ่งโตยิ่งเป็นผู้ใหญ่ต้องยิ่งมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีมากขึ้นมากตามคุณวุฒิวัยวุฒิ ซึ่งการทุจริตมีหลายส่วน ขณะที่การทุจริตเชิงนโยบายมีทั้งผู้ให้ ผู้เรียก และผู้เสนอ คนที่มีอำนาจคนที่รักษากฎกติกาต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณต้องระมัดระวังให้มากที่สุด ต้องดูเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ เรียกรับเป็นกอบเป็นกำก็มี ซึ่งเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้อยู่ในกระบวนการของป.ป.ช.แล้ว ปัญหาอะไรที่ประชาชนไม่ไว้วางใจหรือประชาชนสนใจต้องดำเนินการและให้ความเป็นธรรม

พล.อ.ประยุทธ์​ ยังระบุ ไม่มีใครแก้ปัญหาได้โดยลำพัง ตนก็แก้ไม่ได้ ถ้าไม่ร่วมใจกันทำ เราต้องประกาศเจตนารมณ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะปัญหาการทุจริตบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติและบ้านเมือง ดังนั้นเราต้องสร้างจิตสำนึก ทุกคนให้เกียรติทางการทุจริตเพราะมีการแจ้งร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อทำให้สังคมของเราปลอดการทุจริตขณะเดียวกันขอให้กำลังใจหน่วยงานและองค์กรตรวจสอบ ไม่มีอะไรยากถ้าเราร่วมมือกัน มองทุกอย่างให้เป็นธรรมและต้องดูเจตนาและหลักฐานให้ดี 

"ที่ผมพูดตรงนี้ได้เพราะจิตใจผมไม่ต้องการทุจริตอะไรทั้งสิ้น ผมถูกสอนมาผมเรียนรู้มาว่าจะต้องไม่ทุจริตถ้าทุจริตก็พูดเอาหน้าไปเสนอ เอาหน้าไปให้คนมองไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ผมมาวันนี้ก็ดีใจได้มาพบกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง เรื่องเหล่านี้ขอให้ช่วยกันทำแล้วเราจะได้ยืดอกเปิดหน้าเราไปทั่วโลกใบนี้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุจริตโปร่งใส"พล.อ.ประยุทธ์​ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์​ กล่าวว่า ขอให้ช่วยกันทำต่อไป แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของเราทุกคนเราต้องร่วมกันทำให้เป็นแผ่นดินสีขาวต้องปลอดภัยในทุกเรื่อง ตนยืนยันไม่ให้มีการทุจริตเชิงนโยบายโดยเด็ดขาด ส่วนที่ทำไปแล้วบกพร่องต้องถูกลงโทษ เพราะทุกโครงการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพ ใครทุจริตโครงการต้องถูกลงโทษ

"เกาหลีใต้" โละวิธีนับอายุแบบดั้งเดิม

"ฮ่องกง" ทยอยผ่อนคลายล็อกดาวน์ โควิดเพิ่มเติม

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP การเมือง

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ