เลือกตั้ง 2566 : เปิดกฎหมาย 45 ฉบับ ก้าวไกลเตรียมยื่นทันทีหลังเปิดสภา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“เบญจา แสงจันทร์” เปิดกฎหมาย 45 ฉบับ ก้าวไกลเตรียมยื่นทันทีหลังเปิดสภา ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ-พ.ร.บ.นิรโทษกรรมคดีการเมือง-แก้กฎหมายอาญา ม.112/116

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กฎหมายก้าวไกล 45 ฉบับ พร้อมยื่นทันที! โดยมีรายละเอียดว่า หลังจากที่สภาเปิดพรรคก้าวไกลพร้อมยื่นกฎหมายทั้ง 45 ฉบับนี้เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกัน

โดยมีการย้ำว่าร่างกฎหมายที่พรรคก้าวไกลนำเสนอนี้ มีพร้อมอยู่ในมือเกือบ 100% แล้ววันนี้ หลังจากที่สภาเปิดพรรคก้าวไกลพร้อมยื่นกฎหมายทั้ง 45 ฉบับนี้เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกัน

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง 2566 : เปิดโหวตเสียงประชาชน #3 เห็นด้วยหรือไม่ ส.ว. ควรโหวตเลือกนายกฯ ตามเสียงข้างมากของ ส.ส.
คำพยากรณ์ "วันพืชมงคล 2566" น้ำท่าบริบูรณ์ คมนาคมสะดวก ค้าขายรุ่งเรือง
ตรวจหวยงวดนี้ - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ลอตเตอรี่ 16/5/66

 

 

1. กฎหมาย “การเมือง” 11 ฉบับ กฎหมายสำคัญ คือ

- ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม***ซึ่งเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง มาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

- พ.ร.บ. รับราชการทหาร (ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร) เพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหาร และเปลี่ยนให้เป็นระบบสมัครใจ ถ้าเราสามารถผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้ภายใน 1 ปี ปี 2567 ประเทศไทยจะไม่มีการจับใบดำ-ใบแดง ให้ปี 2566 เป็นปีสุดท้ายที่จับใบดำ-ใบแดง

- พ.ร.บ. นิรโทษกรรมคดีการเมือง***เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับประชาชน ในคดีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง หรือมีแรงจูงใจทางการเมือง ด้วยการนิรโทษกรรมหรือล้างมลทินในคดีเหล่านี้ ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีนั้นต้องให้ความยินยอม

- การแก้ไขคดีทางการเมืองเหล่านี้ จะเป็นประตูบานแรกในการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองที่มีมายาวนาน และหลังจากนี้เราสามารถใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยในการแก้ไขปัญหา

(โน้ต: จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ในการพิจารณาว่ามีคดีไหนบ้างที่เป็นคดีที่สืบเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง หรือมีแรงจูงใจทางการเมือง แล้วคณะกรรมการนี้จะเสนอให้นิรโทษกรรมและล้างมลทิน เสนอไปยัง ครม. เพื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษา)

- นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่ล้างมรดก คสช. ทั้งหมด, ปฏิรูปตำรวจ, ปฏิรูปกองทัพ เอาทหารออกจากการเมือง และสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เลือกตั้ง2566 : เทียบนโยบาย 'ก้าวไกล'-'เพื่อไทย' เปิดอาวุธเปลี่ยนโฉมประเทศไทย

เลือกตั้ง 2566 : จับตา! นโยบาย 100 วันแรก พรรคก้าวไกล แก้รธน.-สมรสเท่าเทียม - กระตุ้นเศรษฐกิจ

เช็กที่นี่! รายชื่อว่าที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล รวม 151 คน

2. กฎหมาย “สิทธิเสรีภาพ” 8 ฉบับ

- กฎหมายสำคัญที่เป็นเรือธงของพรรคก้าวไกลที่เราตั้งใจผลักดันใน 100 วันแรก ได้แก่

แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (กฎหมายหมิ่นประมาท / มาตรา 112 / มาตรา 116) และ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ กฎหมายเหล่านี้เป็นประเด็นที่พรรคก้าวไกลจะผลักดันให้สังคมได้สร้างบทสนทนาอย่างมีวุฒิภาวะในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อจัดความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิเสรีภาพประชาชนและพระมหากษัตริย์อย่างเหมาะสมในระบอบ “ประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ”

- หยิบกฎหมายสมรสเท่าเทียมมาพิจารณาต่อ วาระ2/3 ให้ผ่านได้เลยภายใน 100 วันแรก และเสนอ พ.ร.บ. รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของเราให้คนทุกอัตลักษณ์ ทุกเพศวิถี มีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย

3. กฎหมาย “ปฏิรูประบบราชการ” 6 ฉบับ

- ประกอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของรัฐและการสร้างระบบที่ดีในการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ให้การออกใบอนุญาตของทางราชการทำได้เร็วขึ้น

- อีกส่วนคือกฎหมายที่สำคัญในการเดินหน้ากระจายอำนาจ, กระจายภารกิจ, กระจายงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน, พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายเลือกตั้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด

4. กฎหมาย “ปฏิรูปที่ดิน” 8 ฉบับ

- เพื่อทำตามนโยบายของพรรคก้าวไกล ทำให้เกิดการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน แก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ สปก., นิคมเกษตรกร, นิคมสร้างตรเอง เพื่อให้เกษตรกรที่ถือคันไถได้โฉนดที่ดินอย่างเป็นธรรม

5. กฎหมาย “บริการสาธารณะ” 4 ฉบับ

- เพื่อสร้างมาตรฐานและรับประกันคุณภาพบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ดีสำหรับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา น้ำประปา ถนน การขนส่งสาธารณะ

6. กฎหมาย “แรงงาน” 2 ฉบับ

- ได้แก่ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ และพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นกฎหมายที่เพิ่มสิทธิที่แรงงานควรได้รับ ที่พวกเราเสนอตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่-ก้าวไกล แต่กฎหมายเหล่านี้ถูก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปัดตกเพราะอ้างว่าเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ในรัฐบาลหน้าถ้าจัดตั้งโดยพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย เราเชื่อว่ากฎหมายเหล่านี้จะสามารถเข้าสภาและผ่านออกมาได้อย่างแน่นอน

7. กฎหมาย “เศรษฐกิจ” 4 ฉบับ

- ประกอบด้วยกฎหมายสุราก้าวหน้า กฎหมายภาษีทรัพย์สิน เช่น ภาษีที่ดินรวมแปลง ภาษีความมั่งคั่ง ซึ่งเราจะเก็บจากคนที่อยู่ยอดสุดของสังคมเพื่อมาจัดทำและสวัสดิการ กฎหมายแข่งขันทางการค้า และ พ.ร.บ.ประมง เพื่อคืนชีวิตชาวประมง

8. กฎหมาย “สิ่งแวดล้อม” 2 ฉบับ

- ได้แก่ พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กำหนดเพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย มุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2050

- พ.ร.บ. การปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTR) และ พ.ร.บ. อากาศสะอาด ควบคุมและเปิดเผยรายงานการปล่อยมลพิษจากทุกแหล่ง

คอนเทนต์แนะนำ
สรุปเหรียญ ซีเกมส์ 2023 ล่าสุด ประจำวันอังคารที่ 16 พ.ค. 66
ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2566 วันหยุดราชการ-ธนาคาร วันไหนบ้าง
"ทักษิณ" ชี้ "เพื่อไทย" แพ้กระแส ถูกไอโอ "ก้าวไกล" ปั่น ยัดร่วมรัฐบาล 2 ลุง

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ