พี่น้อง"แรงงานไทย" ยังมีหนี้ ค่าใช้จ่าย "เดือนชนเดือน"