สตช. ตรวจสอบ “ช่อ พรรณิการ์” ผิดพ.ร.บ.คอม-กม.อาญาหรือไม่