“ศรีวราห์”ลงพื้นที่ติดตามคดีอาวุธสงคราม “ศรีสะเกษ-สุรินทร์”