ต่างชาติเที่ยวไทยครึ่งปีแรก 19.6 ล้านคน ชาวอินเดียพุ่งสูงสุด 1.8 แสนคน