เปิดใช้รัฐสภาใหม่วันแรก "พรเพชร"ยันมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สมาชิกวุฒิสภา ย้ายสถานที่การประชุมจากอาคารที่โอที แจ้งวัฒนะ มาที่รัฐสภา ย่านเกียกกายแล้ว แม้ว่าโดยภาพรวมจะยังก่อสร้างไม่เสร็จก็ตาม โดยก่อเริ่มการประชุมวันนี้สมาชิกทุกคนต้องทดสอบการลงคะแนนและการเสียบบัตร เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการประชุม

TOP ประเด็นร้อน