เพจกฎหมายโพสต์อธิบาย“ประกาศห้ามทวงหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน” ชี้ บังคับใช้ 21 พ.ย.