“ช ทวี” ยื่นฟ้อง ขสมก. เรียก 1.55 พันล้าน ดอกเบี้ย 7.5%ต่อปี กรณีบอกเลิกสัญญาเช่า E-Ticket


โดย PPTV Online

เผยแพร่
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยื่นฟ้อง ขสมก. ต่อศาลปกครอง กรณีบอกเลิกสัญญาเช่าระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ (6 ก.ย.62) นายสุรเดช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง แจ้งเรื่องบริษัทฯ ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐ ต่อศาลปกครอง กรณีบอกเลิกสัญญาเช่าระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) ระบุว่า

ขสมก. เปิดตัว E-Ticket แทนเงินสด ยันไร้แผนปลดพนักงาน

ขสมก.เล็งรื้อสัญญาติด “แคชบ็อกซ์” รถเมล์ หลังพบอาจใช้งานไม่ได้

เมื่อไม่พร้อมก็ต้องโละ! ขสมก.สั่งยกเลิก “เครื่องเก็บค่าโดยสาร” รถเมล์

ขสมก.แจงปมยกเลิก “Cash box” เหตุระบบไม่สเถียร

ตามที่บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ทำสัญญาให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ E-Ticket กับองค์การขนส่ง (ขสมก.) ซึ่งได้ติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และ Cash-Box บนรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,600 คัน มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 5 ปี มูลค่าโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665,000,000 บาท ต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานรัฐขอยกเลิกการทำสัญญาฯ ดังกล่าว มูลค่าโครงการที่บอกยกเลิกรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665,000,000 บาท

โดยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ ยื่นคำฟ้องหน่วยงานรัฐ ณ ศาลปกครองกลาง ดดีหมายเลขดำที่ 1998/2562 ระหว่างบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าการงาน และค่าเช่าที่ควรได้รับแก่บริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,556,074,766.36 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) (ราคาไม่รวมภาษี) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันชำระแล้วเสร็จ และให้คืนหลักประกันสัญญา พร้อมค่าธรรมเนียมที่จะเกิดจากการคืนหลักประกันล่าช้าดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ถ้ามีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

โครเอเชีย

VS

แอลเบเนีย

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ