ขสมก.เล็งรื้อสัญญาติด “แคชบ็อกซ์” รถเมล์ หลังพบอาจใช้งานไม่ได้