ชาวบ้านงงมิเตอร์น้ำประปาถูกติดตั้งรวมกันเกือบ 20 อัน