ผู้ก่อตั้งหัวเว่ยเสนอแบ่งปันเทคโนโลยี 5G ให้บ.ตะวันตก