มองจุดจบ “ผู้นำฝังราก กุมอำนาจยาวนาน” ผ่านการปกครองในแอฟริกา

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แอฟริกา ภูมิภาคที่มีสัดส่วนประชากรวัยหนุ่มสาวมากที่สุดในโลก คนอายุระหว่าง 15-24 ปีที่นี่มีอยู่กว่า 250 ล้านคน มากกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอชียใต้เท่าตัว แต่หนุ่มสาวเหล่านี้มีผู้นำที่อายุมากกว่า 3 ขึ้นไปเท่า

TOP ประเด็นร้อน