มองจุดจบ “ผู้นำฝังราก กุมอำนาจยาวนาน” ผ่านการปกครองในแอฟริกา