ระดมเสียงพรรคการเมือง ร้องรัฐบาลเพิ่มงบการศึกษาให้เท่าเทียม