แชร์บ้านคุณเอ็กซ์ล่ม ลูกแชร์แจ้งความฟ้องร้องฉ้อโกงประชาชน